Serveis 


Turisme de natura:
  -Birding
  -Disseny i realització de rutes interpretatives per a l'observació de la biodiversitat de les Illes Balears

Formació i educació ambiental:
  -Realització de jornades, cursos, seminaris i tallers ambientals
  -Realització de jornades científico-tècniques
  -El·laboració de programes i activitats d'educació ambiental

Gestió i Conservació de la biodiversitat:
  -Realització d'estudis i seguiments d'espècies especialment en el camp de l'ornitologia
  -Desenvolupament d'estudis específics de marcatge científic d'aus
  -El·laboració de documents tècnics

Turismo de naturaleza:
 -Birding
 -Diseño y realización de rutas interpretativas para la observación de la biodiversidad de las Islas Baleares

Formación y educación ambiental:
 -Realización de jornadas, cursos, seminarios y talleres ambientales
 -Realización de jornadas científico-tècnicas
 -Elaboración de programas y actividades de educación ambiental

Gestión y conservación de la biodiversidad:
 -Realización de estudios y seguimiento de especies especialmente en el campo de la ornitología
 -Desarrollo de estudios específicos de marcaje científico de aves
 -Elaboración de documentos técnicos