15 de juny de 2012

Caixes niu al Camí des Correu

  El Camí des Correu és una antiga ruta que transcorre entre Esporles i Banyalbufar, i és on enguany fa cinc anys es va iniciar el seguiment i estudi de l'ocupació de caixes niu per a aus insectívores.

 Instal·lació de caixes niu

  En aquests tipus d'estudis és important l'acumulació de dades any rera any per poder determinar l'evolució de l'ocupació de les caixes, relacions entre espècies, fenologia, etc.
  Les caixes niu donen molt de joc per l'estudi de diferents aspectes de la biologia de les aus que les ocupen, a la vegada que afavoreixen la nidificació d'espècies depredadores d'insectes que poden provocar danys als boscos, i són un recurs fantàstic per l'educació ambiental.

Polls de capferrerico al niu

  Enguany, a l'espera del recompte definitiu, una vintena de caixes han estat ocupades per capferrerico (P. major)  i una dezena per ferrerico blau (P. caeruleus).
  Un cop més les caixes hauran complert la seva funció i hauran de ser netejades i preparades pel següent any.

Polls de ferrerico blau


6 de juny de 2012

Seguiment d'ocells comuns al P.N. de Cabrera

  Aquests dies es duen a terme al Parc Nacional de Cabrera els censos de primavera del seguiment d'ocells comuns.
  

  NHS col·labora amb la Sociedad Española de Ornitología (SEO) en la realització de transectes i punts d'escolta per tal de detectar, en el cas de l'època de primavera, les especies reproductores i obtenir resultats de la seva distribució i abundància.
  Els treballs es realitzen a l'illa de Cabrera gran i de moment destaca com a espècie més distribuïda el busqueret coallarg (S. balearica).