17 de gener de 2012

Mallorca, birdwatching també a l'hivern

Tot i que les millors èpoques per l'observació d'aus es concentren tradicionalment en els mesos de primavera i tardor, poc a poc també l'hivern es descobreix com un bon moment per l'observació de l'avifauna.

L'espectacularitat de les colgades d'estornells (Sturnus vulgaris) al P. N. de s'Albufera, gaudir dels cants dels centenars de tords (Turdus philomelos), rupits (Erithacus rubecula), busquerets de capell (Sylvia atricapilla) que hivernen als nostres alzinars  per exemple,  i també d'altres espècies que durant l'hivern s'agrupen formant estols mixtes per alimentar-se o formar dormidors, visitar les zones humides com les dues albuferes, Salobrar de Campos, Prat de Sant Jordi i altres més petites sempre ens guarda alguna sorpresa entre les aus aquàtiques habituals. Vetllar l'arribada dels virots petits (Puffinus mauretanicus) des de la costa i els primerencs vols nupcials dels voltors negres (Aegypius monachus) són algunes de les meravelles que ens ofereix el nostre territori.

I un cop més aquest cap de setmana, les Balears i concretament Mallorca ha destacat per l'observació d'una au que és considerada una raresa a Espanya, un Coa-roja diademat (Phoenicurus moussieri). Una espècie resident del nord-oest del continent africà que és la segona vegada que es deixa veure per terres mallorquines.
Foto: Steve Nicoll

Més info a: